Former Governors

S.No. Governor Name From To
1 Shri Dharma Vira 01-Nov-1966 14-Sep-1967
2 Shri B.N. Chakraborty 15-Sep-1967 26-Mar-1976
3 Justice Ranjit Singh Narula 27-Mar-1976 13-Aug-1976
4 Shri Jaisukh Lal Hathi 14-Aug-1976 23-Sep-1977
5 Sardar Harcharan Singh Brar 24-Sep-1977 09-Dec-1979
6 Justice S.S. Sandhawalia 10-Dec-1979 27-Feb-1980
7 Shri Ganpatrao Devji Tapase 28-Feb-1980 13-Jun-1984
8 Saiyid Muzaffar Husain Burney 14-Jun-1984 21-Feb-1988
9 Shri Hari Anand Barari 22-Feb-1988 06-Feb-1990
10 Shri Dhanik Lal Mandal 07-Feb-1990 13-Jun-1995
11 Shri Mahabir Prasad 14-Jun-1995 18-Jun-2000
12 Shri Babu Parmanand 19-Jun-2000 01-Jul-2004
13 Shri Om Prakash Verma 02-Jul-2004 07-Jul-2004
14 Dr. Akhlaqur Rahman Kidwai 07-Jul-2004 27-Jul-2009
15 Shri Jagannath Pahadia 27-Jul-2009 26-Jul-2014
16 Prof. Kaptan Singh Solanki 27-Jul-2014 24-Aug-2018